Kort #28320

 Diss.
88.le
Wenner , Gustavus Magnus Stock-
holmiensis
Positiones nonnullae circa chinchinae usum in febribus
. 1797
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Information

Kortnr:
28320
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
88.le
Wenner , Gustavus Magnus Stock-
holmiensis
Positiones nonnullae circa chinchinae usum in febribus
. 1797
Praeses: Acrell, Johan Gust. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort