Kort #27671

 DiSSo
saml.
Thallander, Udalricus Ferdinandus Ostm-
. _ Gothus
Anacreontis, Malici vatis, epigramma 1-4. 1832.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27671
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
Thallander, Udalricus Ferdinandus Ostm-
. _ Gothus
Anacreontis, Malici vatis, epigramma 1-4. 1832.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort