Kort #28509

 Diss.
saml.
Viotorin, Andreas A. Westro-Gothus
! Examen hypotheseos, de corporibus organicis omnium
& spirituum finitorum. 1752.
Praeses: Wallerius, Nicelaus, Uppsala

Information

Kortnr:
28509
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Viotorin, Andreas A. Westro-Gothus
! Examen hypotheseos, de corporibus organicis omnium
& spirituum finitorum. 1752.
Praeses: Wallerius, Nicelaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort