Kort #28035

 Diss.
saml.
V & densteen, Laurentius
De jurisPrudentiae natura, et icti munere. 1679
«Praeses: Lundius, Carolus, Uppsala

Information

Kortnr:
28035
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
V & densteen, Laurentius
De jurisPrudentiae natura, et icti munere. 1679
«Praeses: Lundius, Carolus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort