Kort #29096

 Disa.
saml.
B i 6 :: n d & h 1, Gustavus Westro-Gothua
Matth. cap. 16. vers.
18. 1764.
Praveen Floderna, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
29096
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
saml.
B i 6 :: n d & h 1, Gustavus Westro-Gothua
Matth. cap. 16. vers.
18. 1764.
Praveen Floderna, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort