Kort #27568

 Disa,
saml.;
'i' 0 g m a. n, Ericus Bryn. Fjerdhqndrensis
De templa et paroecia Weokholmianai. Pars 5. 1804.
Praeses: Leufgrén, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27568
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa,
saml.;
'i' 0 g m a. n, Ericus Bryn. Fjerdhqndrensis
De templa et paroecia Weokholmianai. Pars 5. 1804.
Praeses: Leufgrén, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort