Kort #29046

 Disa;
saml.
Öatorman, Henricus Ostro-Gothaa
Acta et litterae ad historiam Refarmationis in Sve—
Gia. [Pars 10]. 1807
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
29046
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa;
saml.
Öatorman, Henricus Ostro-Gothaa
Acta et litterae ad historiam Refarmationis in Sve—
Gia. [Pars 10]. 1807
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort