Kort #27618

 . Diss.
: saml.
Tham, Carolus Vilhelmus Aug. Nob. Ostro-
Gothus
Aeschines Atheniensis ad Philippum Macedoniae regem
lega'lms. 1856 o
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr; Uppsala

Information

Kortnr:
27618
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

. Diss.
: saml.
Tham, Carolus Vilhelmus Aug. Nob. Ostro-
Gothus
Aeschines Atheniensis ad Philippum Macedoniae regem
lega'lms. 1856 o
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr; Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort