Kort #28127

 Diss.
s&ml .
Wall, Nicolaus DaliaAWermlandus
Modo probandi existentiam Divinam ex miraculis. 1744
* Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala _
å
a

Information

Kortnr:
28127
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
s&ml .
Wall, Nicolaus DaliaAWermlandus
Modo probandi existentiam Divinam ex miraculis. 1744
* Praeses: Ullén, Petrus, Uppsala _
å
a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort