Kort #28496

 Diss.
saml-
Wiber 3, Magnus Carol. Ostro-Gothus
Historia foedam, praecipue recentiorum, Sveciam
inter et Daniam. Part. 4. 1765.
Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala 1

Information

Kortnr:
28496
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml-
Wiber 3, Magnus Carol. Ostro-Gothus
Historia foedam, praecipue recentiorum, Sveciam
inter et Daniam. Part. 4. 1765.
Praeses: Georgii, Carolus Frid. Uppsala 1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort