Kort #28219

 !
DiBSo
l saml.
? Wallat :: ö m, Ericus Gestriciua

De fastu emditomm. 1745.

Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28219
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!
DiBSo
l saml.
? Wallat :: ö m, Ericus Gestriciua

De fastu emditomm. 1745.

Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort