Kort #28571

 Disa.
. saml-
Wigander, Andreae Westmannus -
De libertate studiis litterarum necessaria.. 1771.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala.

Information

Kortnr:
28571
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Disa.
. saml-
Wigander, Andreae Westmannus -
De libertate studiis litterarum necessaria.. 1771.
Praeses: Sleincour, Johannes Petrus, Uppsala.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort