Kort #28284

 Diss.
saml.
Weiaer, Olavus Jacobus Norrlanåua
' Poesi Sacra Latina modii aevi in Svecia. Part. 5.
1855.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Information

Kortnr:
28284
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Weiaer, Olavus Jacobus Norrlanåua
' Poesi Sacra Latina modii aevi in Svecia. Part. 5.
1855.
Praeses: Schröder, Joh. Henr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort