Kort #28908

 Diss.
o ' saml.
Akerman , Carl Rudolf WEstmannus-Dal.
Om ideens förhållande till verkligheten. Del 1. a
1849
Praeses: Borelius, Johan Jakob, Uppsala

Information

Kortnr:
28908
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
o ' saml.
Akerman , Carl Rudolf WEstmannus-Dal.
Om ideens förhållande till verkligheten. Del 1. a
1849
Praeses: Borelius, Johan Jakob, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort