Kort #28054

 % Disa,
. saml;
! 'Wahlbarg, Laurentius Fraderiwas Sudsrmmnnua-
% Némioius
? Demosthenis oratio in Philippum altera. Para 2.
3 1812;
Praeses: Knös, Guatævus, Uppsala

Information

Kortnr:
28054
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

% Disa,
. saml;
! 'Wahlbarg, Laurentius Fraderiwas Sudsrmmnnua-
% Némioius
? Demosthenis oratio in Philippum altera. Para 2.
3 1812;
Praeses: Knös, Guatævus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort