Kort #28479

 Diss.
saml.
Wetterling, Johannes Smolandus
' Horti Upsaliensis plantae oultae 1780-1800. Part. 5.
1803.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Information

Kortnr:
28479
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wetterling, Johannes Smolandus
' Horti Upsaliensis plantae oultae 1780-1800. Part. 5.
1803.
Praeses: Thunberg, Carol. Pet. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort