Kort #29128

 Diss.
88:111.
D u.venberg, Briana Dalekarlus
Comparatio inter Salomonis et
gnomologiam Graecam. Pars 1. 1805.
Praeses: Kullberg, Gustavus, Uppsala

Information

Kortnr:
29128
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
88:111.
D u.venberg, Briana Dalekarlus
Comparatio inter Salomonis et
gnomologiam Graecam. Pars 1. 1805.
Praeses: Kullberg, Gustavus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort