Kort #29084

 , Diss.

Ä samls
Anrivllliaa, Petrus Fabian'Westro-

; Gothus
Prolegomena ad librum

e cod. maar. Biblioth. Acad.

Upsal. edita et latina versa. 1780.

;

! Praeses: Floderna, Jahan. Uppsala

Information

Kortnr:
29084
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

, Diss.

Ä samls
Anrivllliaa, Petrus Fabian'Westro-

; Gothus
Prolegomena ad librum

e cod. maar. Biblioth. Acad.

Upsal. edita et latina versa. 1780.

;

! Praeses: Floderna, Jahan. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort