Kort #28492

 Diss.
SMI.
Wibeliua, Olavus Sudermannus
? De tutela. Pars 2. 1776.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28492
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
SMI.
Wibeliua, Olavus Sudermannus
? De tutela. Pars 2. 1776.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort