Kort #28601

 Diss.
saml.
W :|. kander, Petrus August Sudemannus-Nericius
Quae & tutoribus Caroli XI Regis Sueoani cum exteris
pepulis sint acta. Pars 4. 1848.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Information

Kortnr:
28601
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
W :|. kander, Petrus August Sudemannus-Nericius
Quae & tutoribus Caroli XI Regis Sueoani cum exteris
pepulis sint acta. Pars 4. 1848.
Praeses: Tham, Carolus Vilh. Aug. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort