Kort #27980

 Diss.
saml.
;Ulliin , Petrus Westro-Gothus
?Vi necessitatis. 1681
1
% Praeses: Steuchius, Matthias, Uppsala

Information

Kortnr:
27980
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
;Ulliin , Petrus Westro-Gothus
?Vi necessitatis. 1681
1
% Praeses: Steuchius, Matthias, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort