Kort #28120

 Diss.
saml.
Waldner, Petrus O. Helsingus

' De examine vitae quotidie instituendo. 1737.

.

Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

ï

1

1

Information

Kortnr:
28120
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Waldner, Petrus O. Helsingus

' De examine vitae quotidie instituendo. 1737.

.

Praeses: Grönwall, Andreas, Uppsala

ï

1

1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort