Kort #27858

 Diss.
saml.
Trysén, Olavus Ostro-Gothus
De praestantia vitae moralia. 1766.
Praeses: Sleinoour, Johannes Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27858
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Trysén, Olavus Ostro-Gothus
De praestantia vitae moralia. 1766.
Praeses: Sleinoour, Johannes Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort