Kort #28650

 DiSS o
saml.
Winberg, Johan Gustaf Westro-Gothus
Om inflammation i luftstrupen. Del 1. 1856.
Praeses: Hvasser, Israel, Uppsala

Information

Kortnr:
28650
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSS o
saml.
Winberg, Johan Gustaf Westro-Gothus
Om inflammation i luftstrupen. Del 1. 1856.
Praeses: Hvasser, Israel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort