Kort #28248

 Diss.
saml.
Wargentin , Petrus W. Jemtius
De satellitibusa Jovis. 1741
Praeses: Celsius, Andreas, Uppsala
! _ _
!

Information

Kortnr:
28248
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Wargentin , Petrus W. Jemtius
De satellitibusa Jovis. 1741
Praeses: Celsius, Andreas, Uppsala
! _ _
!

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort