Kort #28811

 !

1

! Diss-

! saml.

* Z 9 & ritz, Carolus Edvaråus Westmannus
Juventus Eucharistica poema Tegnerianum, Latino car-
mine refictum. Pars 2. 1833.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28811
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

!

1

! Diss-

! saml.

* Z 9 & ritz, Carolus Edvaråus Westmannus
Juventus Eucharistica poema Tegnerianum, Latino car-
mine refictum. Pars 2. 1833.
Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort