Kort #29053

 Diss.
.. saml.
? 0 stling, Carolus Johannes Norrlanåus
l
% Supplementa quaedam in lexica Graeca recentiora.
i Pars 1. 1845.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Information

Kortnr:
29053
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
? 0 stling, Carolus Johannes Norrlanåus
l
% Supplementa quaedam in lexica Graeca recentiora.
i Pars 1. 1845.
Praeses: Palmblad, Vilhelmus Fr. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort