Kort #27907

 Diss.
. saml.
* Törn 9 b 0 h m , Paulus Olai Gothoburgensis
? Catechumenis veteris ecclesiae. 1755
!
? Praeses: Benzelstierna, Laur. Uppsala
i
a
1

Information

Kortnr:
27907
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
. saml.
* Törn 9 b 0 h m , Paulus Olai Gothoburgensis
? Catechumenis veteris ecclesiae. 1755
!
? Praeses: Benzelstierna, Laur. Uppsala
i
a
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort