Kort #28558

 Diss.
saml.
Widmark , Conradus WErmlandus
Conspectus historiae hominis moralis. 1784
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
28558
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Widmark , Conradus WErmlandus
Conspectus historiae hominis moralis. 1784
Praeses: Boåthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort