Kort #28959

 DiSSo
o saml.
Astran &, Samuel Smolanäus
De disciplina scholastica pmdenter instituenda.
1790.
Praeses: Ihlström, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
28959
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
o saml.
Astran &, Samuel Smolanäus
De disciplina scholastica pmdenter instituenda.
1790.
Praeses: Ihlström, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort