Kort #28993

 Diss.
.. saml.
Ohrgren, Jchan'Westmannus
Kort afhandling om smältningar. 1754.
Praeses: Wallerius, Johan Gotsohalk, Uppsala

Information

Kortnr:
28993
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
.. saml.
Ohrgren, Jchan'Westmannus
Kort afhandling om smältningar. 1754.
Praeses: Wallerius, Johan Gotsohalk, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort