Kort #28497

 Diss.

83.le
Wiber 3, Magnus Caroli Ostro-Gothus

: Meditationes eneralicres de Socio Regum Sviogotho-
* rum Imperio. %Sveth. Brödraskipt). 1767.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Information

Kortnr:
28497
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.

83.le
Wiber 3, Magnus Caroli Ostro-Gothus

: Meditationes eneralicres de Socio Regum Sviogotho-
* rum Imperio. %Sveth. Brödraskipt). 1767.
Praeses: Georgii, Carolus Fred. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort