Kort #29284

 Digg.
saml.
Roslin 3, Gustavhs Matthias Uplandus
De comuedia Aristophanis quae inscribitur
. Pars 4. 1851.
Praeses: Hagberg, Carolus Augustus, Uppsala

Information

Kortnr:
29284
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Digg.
saml.
Roslin 3, Gustavhs Matthias Uplandus
De comuedia Aristophanis quae inscribitur
. Pars 4. 1851.
Praeses: Hagberg, Carolus Augustus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort