Kort #28373

 - Diss.
SMI..
Wessén, Magnus Joh. Ostro-Gothus
Theses de culpa. 1764.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Information

Kortnr:
28373
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

- Diss.
SMI..
Wessén, Magnus Joh. Ostro-Gothus
Theses de culpa. 1764.
Praeses: Solander, Daniel D. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort