Kort #29022

 Diss.
_. saml.
0 rnberg , Magnus Gestricius
Oeconomisk beskrifning öfwer stapel staden Gefle.
1755
Praeses: Berch, Anders, Uppsala

Information

Kortnr:
29022
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_. saml.
0 rnberg , Magnus Gestricius
Oeconomisk beskrifning öfwer stapel staden Gefle.
1755
Praeses: Berch, Anders, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort