Kort #27658

 Diss.
Ball.
T h i. m, Isacua Daniel Sudemannua
Monumenta Sudamannica in templa et paroecia Jaeder.
Para 1. 18040
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Information

Kortnr:
27658
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
Ball.
T h i. m, Isacua Daniel Sudemannua
Monumenta Sudamannica in templa et paroecia Jaeder.
Para 1. 18040
Praeses: Fant, Ericus M. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort