Kort #27896

 l
i
? Diss.
saml.
T 5 rling, Johan Fredrik Stockholmiensis
? Strödda besvarade lagfrågor. Forts. 11. 1779.
Praeses: Solander, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27896
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

l
i
? Diss.
saml.
T 5 rling, Johan Fredrik Stockholmiensis
? Strödda besvarade lagfrågor. Forts. 11. 1779.
Praeses: Solander, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort