Kort #27732

 ' ' Diss.
' saml. .
Tidén, Laurentius, Ostro—Gothus
De nexu puritatis et ornatus in oratione. 1748.
% Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
l

Information

Kortnr:
27732
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

' ' Diss.
' saml. .
Tidén, Laurentius, Ostro—Gothus
De nexu puritatis et ornatus in oratione. 1748.
% Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala
l

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort