Kort #29051

 Diss.
__ saml.
0 sterman , Petrus Gustavus Fjerdhund-
rensis
De Sapientia Dei in permissione mali manifestata.
1779
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
29051
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
__ saml.
0 sterman , Petrus Gustavus Fjerdhund-
rensis
De Sapientia Dei in permissione mali manifestata.
1779
Praeses: Christiernin, Petrus Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort