Kort #27701

 Diss.
3 saml.
; Thunmark , Joh. Reinholdus Stockholm-
? iensis
% Loco ethicae, ad qvem pertinent officia civis.
1 1806
Praeses: Boäthius, Daniel, Uppsala

Information

Kortnr:
27701
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
3 saml.
; Thunmark , Joh. Reinholdus Stockholm-
? iensis
% Loco ethicae, ad qvem pertinent officia civis.
1 1806
Praeses: Boäthius, Daniel, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort