Kort #27636

 Diss.
saml.
Thelaua, Clemens Joh. Angermannus
Vetemm ritu flames, cum in gaudio, tum in luctu
spargendi. Part. 1. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
27636
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Thelaua, Clemens Joh. Angermannus
Vetemm ritu flames, cum in gaudio, tum in luctu
spargendi. Part. 1. 1765.
Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort