Kort #28421

 ; Diss.

åf saml-
'Westhius, Laurentius P. Westro-Gothus

,Cura sui ipsius, ex occasione verborum Isocr. ad Demoæ
1nic. 1680

!

?Praeses: Bilberg, Johannes, Uppsala

ä

y

Information

Kortnr:
28421
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

; Diss.

åf saml-
'Westhius, Laurentius P. Westro-Gothus

,Cura sui ipsius, ex occasione verborum Isocr. ad Demoæ
1nic. 1680

!

?Praeses: Bilberg, Johannes, Uppsala

ä

y

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort