Kort #28465

 DiSSo
saml.
Westr 6 m, Carolus Aug. Gothlandus
Num recte et vere de Spinozismo judicavit Hegelius?
Pars 2. 1848.
Praeses: Wennerberg, Gunnar, Uppsala

Information

Kortnr:
28465
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
Westr 6 m, Carolus Aug. Gothlandus
Num recte et vere de Spinozismo judicavit Hegelius?
Pars 2. 1848.
Praeses: Wennerberg, Gunnar, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort