Kort #28166

 & Diss.
% saml.
; W & 1 1 i n, Andreas J. Sudermannus
: Bibliomania. 1762.

Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Information

Kortnr:
28166
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

& Diss.
% saml.
; W & 1 1 i n, Andreas J. Sudermannus
: Bibliomania. 1762.

Praeses: Ekerman, Petrus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort