Kort #27915

 Diss.
saml.
T 6 rner, Thomas Mag. Gothlandus
De fate reformatorum. 1756.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Information

Kortnr:
27915
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
T 6 rner, Thomas Mag. Gothlandus
De fate reformatorum. 1756.
Praeses: Wallerius, Nicolaus, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort