Kort #28047

 Diss.
saml.
Waern , Leonh. Magn. Wermlandus
Soliditate columnarum. Bars 2. 1855
Praeses: Arosenius, Carolus Dan. Uppsala
ä
:
>
!
ä

Information

Kortnr:
28047
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
saml.
Waern , Leonh. Magn. Wermlandus
Soliditate columnarum. Bars 2. 1855
Praeses: Arosenius, Carolus Dan. Uppsala
ä
:
>
!
ä

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort