Kort #28289

 Diss;
saml;
Welin, Laurentius Gustavus Holmiensig
De praecipuis in Suecia militiae equestris mutatio-
nibus. Pars 4: 1845.
Praeses: Löfberg, Johannes Samnal, Uppsala
ï x
1

Information

Kortnr:
28289
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss;
saml;
Welin, Laurentius Gustavus Holmiensig
De praecipuis in Suecia militiae equestris mutatio-
nibus. Pars 4: 1845.
Praeses: Löfberg, Johannes Samnal, Uppsala
ï x
1

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort