Kort #27631

 Diss.
_ saml-
T h e & enius, Carolus C. Uplanåus
' Anytae, Graecanicae poetrias, quae exstant resiåua.
1 Pars 7. 1826.
? Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Information

Kortnr:
27631
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

Diss.
_ saml-
T h e & enius, Carolus C. Uplanåus
' Anytae, Graecanicae poetrias, quae exstant resiåua.
1 Pars 7. 1826.
? Praeses: Tranér, Johannes, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort