Kort #28119

 : Diss.
saml.

äW & 1 dman, Petrus C. Helsingus

;De semivirtutibus. 1668 —

l

!

!Praeses: Ljungh, Petrus Erici, Uppsala

Information

Kortnr:
28119
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

: Diss.
saml.

äW & 1 dman, Petrus C. Helsingus

;De semivirtutibus. 1668 —

l

!

!Praeses: Ljungh, Petrus Erici, Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort