Kort #27669

 DiSSo
saml.
T h 0 1 lander , Sveno Eman. Ostro—Gothus
Historia hominis moralis ex scriptis veterum illus-
trata. Spec. 5. 1792
Praeses: Stenhammar, Joh. Uppsala

Information

Kortnr:
27669
Låda:
29 Dissertationer Respondenter Uppsala VI
Text:

DiSSo
saml.
T h 0 1 lander , Sveno Eman. Ostro—Gothus
Historia hominis moralis ex scriptis veterum illus-
trata. Spec. 5. 1792
Praeses: Stenhammar, Joh. Uppsala

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Fråga om detta kort